Ο Όμιλος μας

Ο O.A.A.A. ιδρύθηκε στις 25 Αυγούστου 2008 ύστερα από ανάγκη των παικτών να γίνει μία πιο οργανωμένη προσέγγιση στο άθλημα και στη ψυχαγωγία των μελών του. Έδρα μας είναι τα γραφεία που βρίσκονται στις οδούς Δεληγιάννη και Καλπακίου και έχουν παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή.

Η γραμματεία του ομίλου μας βρίσκεται στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως & Ιωαννίνων