Έντυπα


Καταστατικό Ο.Α.Α.Α
 
Αίτηση εγγραφής μέλους ΚΩΔ 001
Αίτηση εγγραφής ανήλικου αθλούμενου ΚΩΔ002
Αίτηση συμμετοχής Clubbers ΚΩΔ003
Αίτηση συμμετοχής Ακαδημίες Ενηλίκων Αθλούμενων ΚΩΔ004
Αίτηση συμμετοχής Ακαδημίες Παιδιών Αθλητών ΚΩΔ005
Εντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Μέλους ΚΩΔ006